Postřehy k Webovým komponentám

Článek sdružující záložky, které jsem si poznamenal (před rokem 2023 – tj. možná neaktuální!).


Obsah
 1. Nástroje a frameworky
  1. uce-template
  2. qwc
  3. haunted
 2. Kritické postřehy a návrhy na zlepšení
  1. Kolize požadavků na CSS
  2. The failed promise of Web Components
  3. html-syntax-guidelines
  4. Declarative Custom Elements Strawman
  5. observed-state

V tomto příspěvku se podíváme na několik zajímavých projektů a myšlenek týkajících se webových komponent. Nejprve se zaměříme na nástroje a frameworky, které nám mohou usnadnit práci s webovými komponentami, a poté se podíváme na některé kritické postřehy a návrhy na zlepšení.

Nástroje a frameworky

uce-template

uce-template je nástroj inspirovaný Vue 3 pro tvorbu webových komponent bez použití buildovacích nástrojů. Více informací naleznete v článku od Andrea Giammarchi.

qwc

qwc nabízí rychlé a jednoduché vytvoření webových komponent. K definování se používají template a objekty.

haunted

haunted nabízí možnost definovat webové komponenty alá ReactJS.

Kritické postřehy a návrhy na zlepšení

Kolize požadavků na CSS

U webových komponent narážíme na problém sdílení CSS a zároveň jejich odstínění, viz např. diskuze Web components should be able to easily adapt to the host page while maintaining enapsulation · Issue #986 · WICG/webcomponents.

Tento příklad z vanilla-web-components ukazuje, jak použít sdílené CSS s webovými komponentami.

The failed promise of Web Components

Lea Verou ve svém příspěvku kritizuje slib webových komponent a uvádí, že potřebujeme lepší způsoby, jak řešit jejich nedostatky.

html-syntax-guidelines

V html-syntax-guidelines Lea Verou shrnuje zásady a doporučení pro psaní čistého a srozumitelného HTML kódu.

Declarative Custom Elements Strawman

Tento návrh z WICG se zabývá deklarativním způsobem definování webových komponent.

observed-state

observed-state je demo, které ukazuje, jak lze implementovat správu stavu pomocí uce-template.

K dalšímu zkoumání

Související GitHub repozitáře se snažím shraňovat zde 🌐 HTML/DOM/Web Components.