Přístupné, odpovědné a bezpečné weby – poznámky a nápady

Jen rychlý sumář článků v mých záložkách týkající se dané problematiky.


Obsah
  1. Stylování webů s textem zprava do leva
  2. Jak nejlépe redukovat animace na webu
  3. Sémantické HTML
  4. Autocomplete atributy pro formuláře
    1. HTML atribut autocomplete
  5. Odpovědný web obsah (Jeremy Wagner)
  6. Genrepass

V tomto příspěvku se podíváme na několik nápadů a zdrojů, které pomáhají vytvářet přístupné, odpovědné a bezpečné weby.

Stylování webů s textem zprava do leva

Toto je důležitým aspektem přístupnosti pro uživatele, kteří čtou právě zprava doleva. Podrobný průvodce viz Right-to-left Styling.

Jak nejlépe redukovat animace na webu

…pokud si to uživatel vyžádá? Existuje prefers-reduced-motion a nehlépe řešit každý typ animace zvlášť.

Alternativně lze použít řešení z cssremedy/reminders.css pro řešení všech animací najednou (diskuze viz What’s best for prefers-reduced-motion?).

Sémantické HTML

Sémantické HTML zlepšuje přístupnost webu tím, že zjednodušuje čtení a navigaci pro čtečky obrazovky. Kvůli zpětné kompatibilitě je možná dobré uvádět i starší zápis pomocí role=*, viz tweet.

Autocomplete atributy pro formuláře

HTML formulářový prvek pro osobní informace by měly mít autocomplete atributy pro lepší přístupnost. Více informací najdete v tweetu.

HTML atribut autocomplete

Atribut autocomplete může výrazně zlepšit uživatelskou zkušenost na webu. Pro více informací se podívejte na HTML: HyperText Markup Language | MDN. Další nápady a tipy naleznete v tweetu od Tomek Sułkowski a v článku o two factor authentication experience.

Odpovědný web obsah (Jeremy Wagner)

Jeremy Wagner se ve své sérii článků a videí věnuje odpovědnému používání JavaScriptu na webu. Zdroje naleznete zde:

Genrepass

Genrepass je knihovna napsána v Rustu pro generování čitelných hesel. Tuto knihovnu můžete najít na GitHubu. Podobné projekty může zase být vhodné doporučovat uživatelům k zodpovědnějšímu vytváření hesel, přičemž je stále zachována uživatelská přívětivost.

Tyto nápady a zdroje vám pomohou vytvářet webové stránky, které jsou přístupné, odpovědné a bezpečné. Věnujte pozornost nejlepším postupům a neustále se učte, jak zlepšit své projekty pro co nejlepší uživatelskou zkušenost.