Co je to ta věda – Vědecká metoda

Součást série co-je-to-věda. Jen pár myšlenek a dále rozcestník projektů.


Obsah
 1. Co je to vědecká metoda
 2. Věda vs. Alternativní přístupy a konspirace
 3. Reference

Vědecká metoda je základní postup, kterým se řídí vědecké bádání. Tato metoda se skládá z několika kroků, které zajišťují systematický a důkladný přístup k řešení problémů a objasňování otázek. Dále se zaměříme na hlavní charakteristiky vědecké metody a její význam ve srovnání s alternativními přístupy a konspiracemi.

Co je to vědecká metoda

Vědecká metoda je soubor postupů, které vědci používají při svém bádání s cílem objevit nové poznatky, ověřit stávající teorie a vyvrátit nebo potvrdit hypotézy [vedecke_kladivo].

Vědecká metoda se skládá z následujících kroků [wikipedia]:

 1. Pozorování - vědci pozorují jev či fenomén, který je potřeba zkoumat.
 2. Formulace hypotézy - na základě pozorování vědci vytvoří hypotézu, tedy provizorní vysvětlení daného jevu.
 3. Experiment - vědci navrhnou a provedou experimenty, které mají za cíl ověřit nebo vyvrátit hypotézu.
 4. Analýza a interpretace dat - vědci analyzují získaná data a na jejich základě interpretují výsledky experimentů.
 5. Závěr - na základě analýzy a interpretace vědci dospějí k závěru, zda hypotéza byla potvrzena či vyvrácena.

Věda vs. Alternativní přístupy a konspirace

Věda se odlišuje od alternativních přístupů a konspirací svým způsobem zkoumání a ověřování informací. Věda je založena na důkazech, které jsou získávány pomocí vědecké metody [vedatori]. Alternativní přístupy a konspirace často ignorují vědecké důkazy, opírají se o anekdotické informace nebo nekriticky přejímají názory jednotlivců bez ověření.

Důležitým aspektem vědy je ochota přijmout nové důkazy a změnit či upravit teorie na základě nových poznatků. Vědecký výzkum je neustále v pohybu a vědci se nebojí přiznat, že se mýlili, pokud to nové důkazy ukážou [wikipedia] [vedatori].

Jedním z příkladů tohoto přístupu je Newtonova teorie gravitace. Tato teorie je totiž stále platné, byť máme již teorii novou. Newton totiž vypozoroval souvisloti v přírodě a navrhl hypotétu, které tyto souvisloti popisují. Experimentálně se ukázalo, že tomu tak opravdu je. Postupem času se však objevili nové situace/experimenty, které se již nedařilo popsat touto starou teorií. Tyto jevy popisuje až novější/„správnější” Obecná teorie gravitace od Alberta Einsteina. Ale tato teorie (musí) dává stejné výsledky pro původní pozorování, neboť by jinak neodpovídala experimentům. Tj. za určitých podmínek je nahraditelná za Newtonovu teorii gravitace!

Naproti tomu, alternativní přístupy mohou vést k nekonečným diskusím o tom, kdo má pravdu, protože nevyžadují experimentální ověření a často se spokojí pouze s prvními dvěma kroky vědecké metody (pozorování a formulace hypotézy). Mohou vznikat zcela protichůdné hypotézy a jediným důkazem správnosti je, že je tak označují jejich autoři.

V příštím příspěvku se zaměříme na některé potíže bádání obecně. A jak jim čelí vědecká metoda a ostatní.

Reference

 1. [vedecke_kladivo] Co je to Vědecká Metoda - Vědecké Kladivo - YouTube
 2. [wikipedia] Vědecká metoda – Wikipedie
 3. [vedatori] Věda vs. Alternativní přístupy a Konspirace – Vědátoři na pivu w/ Iluminátor - YouTube
 4. [wikipedia_kategorie] Kategorie:Vědecká metoda – Wikipedie