Scroll to content
User avatar photo

Zde naleznete věci, které bych nerad zapomněl či mně zaujaly. Přičemž zabrousím do okolí IT a případně také do tajů fyziky či matematiky.

Git: Ignorování souborů a změn v textu

Rychlý příspěvek, jak ignorovat sobory a nahrazovat texty v souborech při commitování…


Aliasy

Aliasy pro git pomáhající s lokálním ignorováním souborů (do .git/config zadat – viz příspěvek od phatmann):

[alias]
  ignore = update-index --assume-unchanged
  unignore = update-index --no-assume-unchanged
  ignored = !git ls-files -v | grep "^[[:lower:]]"

Gitignore pro již commitnutý soubor

Ignorování již nahraného souboru:

$git update-index --assume-unchanged [file]

gitattributes (jedno z použití)

V .git/info/attributes lze nastavit filtry:

 • situace:
  • lokálně chci v _config.yml používat: LOCAL
  • ale globálně: GLOBAL
 • do souboru jméno filtru: _config.yml filter=local_global
 • do konzole:
$gitconfig --global filter.local_global.smudge 'sed "s/LOCAL/GLOBAL/"'
$gitconfig --global filter.local_global.clean 'sed "s/LOCAL/GLOBAL/"'
 • alternativně v .gitconfig:
[filter "local_global"]
  smudge = sed "s/LOCAL/GLOBAL/"
  clean = sed "s/LOCAL/GLOBAL/"