Scroll to content
User avatar photo

Zde naleznete věci, které bych nerad zapomněl či mně zaujaly. Přičemž zabrousím do okolí IT a případně také do tajů fyziky či matematiky.

NP* tipy (npm, npx, …)

Agregované poznámky k používání npm.


Obsah
 1. Instance balíčků (npm install)
 2. NPM scripty (npm run)
 3. Homepage, dokumentace, …, duplikáty a zranitelnosti
 4. Konfigurace (npm init)
 5. NPX
 6. Reference

Instance balíčků (npm install)

Obecně zápis vypadá takto:

# α= parametry, β= balíčky … podrobněji v popisku
npm install α β


# aliasy
npm add α β
npm i α β


# uvnitř balíčku (závislosti z `package.json`)
npm install
npm ci


# více informací
man npm install
npm help install

Pseudo příkaz – ukázka použití npm install, k řeckým písmenům:

 • α: --save-dev (-D), --global (-g), --no-save
 • β: lze i více balíčků najednou oddělené mezerami, lze i eslint-{a,b} (nainstaluje eslint-a a …). Připsáním @* lze nainstalovat konkrétní verzi.

Lze instalovat z jiných zdrojů, více balíčků najednou, provést čistou instalaci (ci), … viz [npm_tipy_12][npm_tipy_daily].

Odinstalaci lze provést uninstall nebo rm. Podobně existuje outdated, install pak lze použít k aktualizaci balíčků v repozitáři – případně [ncu_clanek]. Nové balíčky lze vyhledávat pomocí search.

NPM scripty (npm run)

Takto lze spouštět příkazy definované v:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
{
 "scripts": {
  "build": "echo \"Call `npm run build:{win|mac} --target TARGET` for running on Windows/Mac(Linux) and TARGET is device id target (see `adb`)\"",
  "build:win": "gulp build && cd .. && cordova run --target %npm_config_target% > build.log 2>&1",
  "build:mac": "gulp build && cd .. && cordova run --target $npm_config_target > build.log 2>&1",
  "jshint": "node ./node_modules/jshint/bin/jshint --verbose",
  "jshint_full": "node ./node_modules/jshint/bin/jshint --verbose --show-non-errors",
  "git-changelog": "node -e \"console.log(`## `+require(`./package.json`).version);\" > CHANGELOG.md && git --no-pager log --oneline --color --pretty=\"- %s%d\" --grep=\":bug:\\|:boom:\\|:hammer:\" >> CHANGELOG.md",
  "publish": "npm set //registry.npmjs.org/:_authToken",
  "postpublish": "npm publish"
 }
}

Ukázka definice skriptů package.json

…lze používat &, &&, ||| k řetězení příkazů (viz analogické použití v bashi), či npm_config_*1 proměnná reprezentující příslušný přepínač při volání scriptu (či nastavení v package.json). Pro předání argumentů (pro npm <2.0.0) je potřeba použít --npm run jshint -- file.js. [npm_scripts]

Homepage, dokumentace, …, duplikáty a zranitelnosti

npm Θ Ψ dále umožňuje (pro Θ):

 • informace o balíčku (za Ψ se doplní jméno balíčku): view, docs, homepage, repo, bugs, …
 • smazat duplicitní balíčky: dedupe (dpp)
 • zkontrolovat zranitelnosti: audit (jako Ψ lze použít příkaz fix)
 • kontroly: doctor
 • vytvořit symlink: link (pro použití například lokálního balíčku)
 • listovat lokální balíčky: list (ls, jako Ψ lze --depth=0)

Konfigurace (npm init)

Lze předefinovat sdílené informace (mimojiné npm config set init.**) a přeskakovat interaktivní část (-y) viz [npm_tipy_12][npm_tipy_10].

NPX

NPX zjednodušeně slouží jako alias pro spouštění binárek nainstalovaných balíčků. [npx_plus_diff] [npx_info]

Hodí se (i) pro defautlní balíčky, často například používám:

npx serve ./

Lokální server pro statické soubory v aktuálním adresáři (serve - npm)

Reference

 1. [npm_tipy_12] NPM Tips and Tricks. 12 useful NPM tips and tricks for more… | by Ankit Jain | Bits and Pieces – instalace balíčků, inicializace balíčku, NPM skripty
 2. [npm_tipy_10] 10 Tips and Tricks That Will Make You an npm Ninja - SitePoint – automatické doplňování (npm completion >> ~/.bashrc), přesun globálních balíčků (linux) kvůli sudo, konfigurace
 3. [npm_tipy_daily] NPM tips and tricks. If you use NPM in your day-to-day… | by Jair Reina | Noteworthy - The Journal Blog
 4. [npm_scripts] npm Scripts: Tips Everyone Should Know
 5. [npx_plus_diff] Using npx and npm scripts to Reduce the Burden of Developer Tools - DEV
 6. [npx_info] NPX makes NPM nicer and even more useful | by Jair Reina | Medium
 7. [ncu_clanek] How to update all npm packages to latest version | Reactgo – Článek o balíčku npm-check-updates (příkaz npu)
 1. Přesněji se používá %npm_config_*/$npm_config_* pro windows/bash (viz skripty build v ukázce).