Scroll to content
User avatar photo

Zde naleznete věci, které bych nerad zapomněl či mně zaujaly. Přičemž zabrousím do okolí IT a případně také do tajů fyziky či matematiky.

CSS (ze záložek za rok 2020)

Agregované poznámky a nástroje týkající se CSS, které se mi nahromadily mimojiné v záložkách.


Obsah
 1. Spíše edukační materiály („teorie”)
 2. Spíše návodné postupy
 3. Spíše jednohubky (nápady k dalšímu prozkoumání)
 4. Jak organizovat kód (jen odkazy)
 5. Zajímavosti a nástroje

Spíše edukační materiály („teorie”)

Toto je primárně zdroj (delších) článků a příruček o nějakých funkcích/problémech CSS.

Obecně o psaní CSS viz [vd_css_prirucka], [resilient_css][know_css].

Postřehy k layoutu (grid, flex apod.) viz [modern_layouts], [layouts], [flexbox], [cssgrid][subgrid].

Část [colors_missing], [wiki_barevny_prostor], [wiki_sRGB][gamut_of_color] se věnuje problémům s barvami na webu/CSS viz Panic on Twitter: “❇️ A short story about the color green…. Také proč používat [lch_css].

 1. [vd_css_prirucka] CSS3 příručka
 2. [resilient_css] Resilient CSS (Jen Simmons) – Jak v CSS zařídit „zpětnou” kompatibilitu (PS: ukazuje právě, že „zpětnou” je špatný přístup)
 3. [modern_layouts] 10 modern layouts in 1 line of CSS – Hezké průřezové video k vytvoření daných rozvržení stránky
 4. [layouts] Relearn CSS layout: Every Layout – Jednoduchá stránka (EN) ukazující kousky kódu v CSS, které vytvoří dané rozložení stránky symbolizované náčrtkem a jménem. Bohužel, ne všechny layouty jsou dostupné bezplatně.
 5. [know_css] CSS Tricks | You-need-to-know-css – Taková kuchařka zobrazující mimojiné jak dosáhnout vytvoření vícero okrajů či vlastních radio tlačítek.
 6. [mozilla_developer_yt] Mozilla Developer - YouTube – Například Style Lists with New CSS — Bullets, Numbers, Markers
 7. [colors_missing] Why don't color spaces use up the entire color spectrum? – Logická otázka na sRGB
 8. [wiki_barevny_prostor] Barevný prostor – Článek na Wikipedii o barevných prostorech (RGB, CMYK, …)
 9. [wiki_sRGB] sRGB – Wikipedia „o webovém barevném prostoru”
 10. [gamut_of_color] The Expanding Gamut of Color on the Web – „Moderní barvy i v CSS”
 11. [subgrid] Ale slyšeli jste už i název subgrid?
 12. [cssgrid] wesbos/css-grid: Starter Files + Solutions to my CSSGrid.io Course
 13. [flexbox] wesbos/What-The-Flexbox: Exercises for the What The Flexbox video series - available at Flexbox.io
 14. [lch_css] LCH colors in CSS: what, why, and how?

Spíše návodné postupy

Zde jsou zahrnuty spíše věci typu: „jak použít XY”, „krok za krokem” apod.

 1. [radial_progress] 100% pure css radial progress bar · From An Egg – Vhodné odstranit -webkit- všude v textu (již není potřeba). Pro nováčky nmůže sloužit jako jednoduchý/malý projekt pro osahání práce s HTML/CSS (vhodné kombinovat s dokumentací).
 2. [background_blur_up] The “Blur Up” Technique for Loading Background Images | CSS-Tricks – Může sloužit jako už pokročilejší projekt pro nováčky.
 3. [line_graph] Pure Css Line Graph – Není nejspíše vhodné pro praktické použití, spíše bych šel do SVG. Ale mohlo by sloužit pro nováčky k hrátkám s pozadím.
 4. [animations_collection] A Collection of Pure CSS Animation Snippets & Demos
 5. [vd_css_promenne] CSS proměnné: 6 praktických příkladů, které vás nakopnou k jejich používání – Část ukázek se týká prostě „jen” použití proměnných, jak by asi mohlo napadnout kdekoho (světlý/tmavý mód). Důležitá je znalost použití v SVG, také kombinace s calcem (ukázka s typografií) či breakpointů
 6. [karusely_css] Jednoduché karusely jen za pomocí CSS?
 7. [prefers-reduced-motion] prefers-reduced-motion
 8. [typekit_font] The Typekit Blog | Better web font loading with JavaScript
 9. [css_is] `:is`
 10. [svg_v_css_1] SVG lze zapsat v čitelné podobě do CSS – Využívá background-image: url('data:imagesvg+xml,\…
 11. [svg_v_css_2] SVG pomocí CSS masky
 12. [css_motion_path] CSS Motion Path
 13. [css_device_detection] Víte, jak s CSS lépe poznat uživatelovo zařízení?
 14. [i_animation] The Trick to Animating the Dot on the Letter "i"

Spíše jednohubky (nápady k dalšímu prozkoumání)

Spíše postřechy a nápady. Například, jako barvy lze použít: highlight, papayawhip, whitesmoke, gainsboro, lightcoral, burlywood, gold, tea.

 1. [drop_shadow] CSS tip: `drop-shadow` – Tento filtr lze použít pro transparentní obrázky…
 2. [numbering] Automatic counters and numbering – Dokumentace k counter-{reset|increment}: {{pojmenovani citace}};content: …counter({{pojmenovani citace}})…; Použití například v nadpisech
 3. [resize] Resizing Boxes: the resize property – Dokumentace k resize: {none | both | horizontal | vertical};
 4. [curve_radii] Curve Radii: the border-radius properties – Zaoblení rohů není jen border-radius viz tato dokumentace
 5. [css_matrix] The CSS3 Matrix Construction Set
 6. [reworkcss] reworkcss/rework: Plugin framework for CSS preprocessing in Node.js
 7. [color_contrast] Color contrast accessibility tools | CSS-Tricks – nástroje však většinou již zabudovány přímo v prohlížečích
 8. [morphing_animation] Morphing circle animations
 9. [liquid_loader] Liquid loader

Jak organizovat kód (jen odkazy)

 1. [heureka_styleguide] Heureka Styleguide – Pro inspiraci design systém na Heurece
 2. [design_system_atomic] Atomický design systém pužívaný FutureLearn
 3. [public_design_systems] Adele – Design Systems and Pattern Libraries Repository – Průzkumník veřejně dostupných design systémů a pravidel používaných různými sluýbami či organizacemi.
 4. [css_keep_simpe] Keeping it simple with CSS that scales - Andy Bell
 5. [itcss] ITCSS: Scalable and Maintainable CSS Architecture - Xfive
 6. [brevis] brevis/brevis.css at master · dlzi/brevis – Inspirace na názvy funkcionálního CSS
 7. [tailwind-in-js] Tailwind-in-JS | tweet
 8. [inuitcss] inuitcss/inuitcss: Extensible, scalable, Sass-based, OOCSS framework for large and long-lasting UI projects.
 9. [css_axis] static-dev/axis: terse, modular & powerful css library
 10. [css_spector] superbryntendo/spector: A generative functional SCSS library
 11. [smysluplne_css] Smysluplné CSS: stylujte, jak se má | Interval.cz – Zahrnuto pro zamyšlení

Zajímavosti a nástroje

Orientačně se pro max-width/min-width volí: 480px, 600px, 768px a 1200px

Velikosti pro media queries viz httparchive.org/en/2020

 1. [css_turing] Is CSS Turing Complete? | Lara Schenck
 2. [css_minifier] CSS Minifier
 3. [css_in_php_1] Increase performance – Combine & Minify CSS with PHP. – UncoverWP
 4. [css_in_php_2] On-the-fly CSS Compression Script in PHP • Manas Tungare