Scroll to content
User avatar photo

Zde naleznete věci, které bych nerad zapomněl či mně zaujaly. Přičemž zabrousím do okolí IT a případně také do tajů fyziky či matematiky.

Programování a algoritmizace

Zatím pracovní verze knihy/brožurky o programování a tvorby algoritmů pomocí programovacího jazyka Object Pascal. Kniha je uložena na OneDrive na adrese http://1drv.ms/1dFq37v.


Kniha začíná svérázným a snad zábavným úvodem „historie“ vzniku programovacích jazyků. Následně je vysvětleno „proč se to píše takhle“ a seznámení práce počítače s čísly resp. daty a tedy popis datových typů. Dále je v textu vysvětlen problém zaokrouhlování čísel počítačem. V neposlední řadě jsem popsal algoritmy s jejichž pomocí se řeší v textu popsané nedostatky práce s počítačem.

UPDATE: Pascalem rozumím Object Pascal (z Delphi).