Scroll to content
User avatar photo

Zde naleznete věci, které bych nerad zapomněl či mně zaujaly. Přičemž zabrousím do okolí IT a případně také do tajů fyziky či matematiky.

Klávesa Compose a typografický exkurz z rychlíku

Klávesa Compose (dále jen symbolicky jako ) umožňuje „intuitivnější” zadávání speciálních znaků na klávesnici, která je neobsahuje. V textu si ukážeme její zprovoznění a pár ukázek použití.


Obsah
 1. Nastavení klávesy na Ubuntu/Windows(/macOS)
 2. První krůčky
 3. Typografický rychlo-exkurz vybraných částí
  1. Klávesa - (mezi .Shift)
  2. Klávesa x (prostě písmeno x) a matematické operace
  3. Klávesa o (prostě písmeno o), % a „jednotky”
  4. Znaky " resp. '
  5. Klávesa . (tečka) a mezera
 4. Pár dalších tipů
 5. Reference

Nastavení klávesy na Ubuntu/Windows(/macOS)

Ve skutečnosti asi není nutné se omezovat jen na Ubuntu, většina linuxových distribucí umožňuje volbu této klávesy v nastevní klávesnice (či tweak utilit jako gnome-tweak-tool) viz [ubuntu]. Více obecněji, jde o nastavení xkb-options viz např. keyboard - How to set a Compose Key in Ubuntu 18.04Setting the compose key on Xfce. Případně lze provést mapování pomocí xmodmap, viz [linux]. Chování lze poupravit konfiguračním souborem .XCompose (viz nastavení řecké abecedy: [dead_greek]).

Na operačním systému Windows je možné použít například program samhocevar/wincompose: 🔣 Compose Key for Windows. Wikipedia pak pokrývá otázku zprovoznění na macOS (Compose key - macOS).

Zbývá otázka jakou klávesu zvolit. Já všude používám Scroll Lock (většinou mezi Print ScreenPause klávesou), která už dnes nemá takové využití.

První krůčky

Po stisknutí klávesy se počítač přepne do „módu skládání” – raději ukázka: kombinace kláves +<+- vytvoří . Podobně +<+== (a analogicky opačné: +-+<, +=+<) či například +o+c=©. Nedá se říci, že ale neexistují matoucí kombinace, jako ++ (šipky na klávesnici)=. Některé kombinace je lepší chápat spíše jako „sčítání se znamínky”, už například použitá úvozovka se provede +,+" („posuň " dolů”).

Spoustu kombinací obsahuje [linux] a také v něm odkazované reference nebo pomůže googlení.

Typografický rychlo-exkurz vybraných částí

V následujícím textu rozhodně neaspiruji na kdovíjak podrobný popis, spíše se na problém podíváme dle kláves, které máme na klávesnici, a dle situace je vylepšíme pomocí . Lepší typografické rady/vysvětlení lze nalézt v [typo_tahak].

Klávesa - (mezi .Shift)

Jedná se o spojovník (spojuje složené výrazy: e-mail, česko-anglický). Pokud ale potřebujeme někdy pomlčet použijeme spíše pomlčku (+-+-+.): „Mám vás rád – Tebe a Honzu”. Také platí pro situace „od–do“, „odkud–kam“, „versus/proti“. Dále potřebujeme odčítat – to je jednoduché, stačí +-+-+= (ptáte se jak to zapadá do předchozích pravidel?).

Jen drobné terminologické upřesnění, +-+-+. je tzv. půlčtverčíková čili krátká pomlčka o délce půl čtverčíku. V některých jazycích (či v češtině pro ozvláštnění textu) existuje +-+-+-, tedy čtverčíková neboli dlouhá pomlčka.

Klávesa x (prostě písmeno x) a matematické operace

Mínus už jsme již objevily +-+-+=, následuje dělení +:+- a avizované násobení provedeme +x+x. Jeho pužití se liší dle kontextu. Ve vzorečku je s mezerami okolo, jinak např. 3× (třikrát).

Klávesa o (prostě písmeno o), % a „jednotky”

Kombinací +o+o získáme ° pro použití například v °C (stupně Celsia). Promile (‰) lze zapsat jako +%+o.

Podobně jako pro procenta a veličiny (metr) platí, že zápis bez mezery naznačuje přídavné jméno 10°C („desetistupňový“) a 10 °C označuje „deset stupňů“.

Znaky " resp. '

České uvozovky okolo slova (věty) získáme +,+"+>+" („”) resp. +,+'+>+' (‚’). Ve skutečnosti zde stále platí „skládáací logika”, jen bohužel v neprospěch Češtiny (viz ty americké +<+"+>+"= “”).

Klávesa . (tečka) a mezera

Tečku využijeme pro zápis výpustky takto +.+.+. (velmi překvapující). Pomocí mezerníku pak můžeme zapsat nezlomitelnou mezeru +·+· (· značí klasickou mezeru).

Pár dalších tipů

Středová tečka se zapíše pomocí +.+=, násobící tečka pak +.+-.

Než pokročíme dále, ukážeme si zápis dvou diakritický znamének na české klávesnici ve Windows () a Ubuntu (). Zápis se provádí pomocí AltGr (klávesa vpravo od mezerníku) a v je potřeba zmáčknout druhou klávesu dvakrát – systém ví, že se jedná o diakritické znaménko, takže ho nenapíše rovnou a čeká na další znak (my ho trochu podvedeme, uděláme vlastně diakritické znaménko znaménka :wink:). Gravis (tedy `) zapíšeme na klávesnici pomocí AltGr+ýý () resp. AltGr+; (). Stříšku ^ zapíšeme AltGr+šš () resp. AltGr+ž ().

Hornní/dolní indexy: +^+*/+_+* (kde * uznačuje číslici).

Také lze psát řecká písmena jako α – záleží už na nastavení (viz úvodní kapitola) – u mně je to kombinace +*+a resp. +g+a (dle /). Podobně pak pro další písmena abecedy.

Reference

 1. [wiki] Compose – Heslo na Wikipedii, obsahuje i tipy na software a pár ukázek použití (víc infomací lze dále získat přepnutím na anglickou verzi).
 2. [linux] Psaní zřídkavě užívaných znaků v linuxovém prostředí
 3. [ubuntu] Accented characters with qwerty keyboard (Ubuntu Linux)
 4. [dead_greek] Compose key with greek letters support [linux] – Zprovoznění řecké abecedy na linuxu (vl. jde jen o soubor .XCompose viz např. GitHub/ryukinix/dotfiles/.XCompose)
 5. [typo_tahak] Typografický tahák nejen pro grafiky