Scroll to content
User avatar photo

Zde naleznete věci, které bych nerad zapomněl či mně zaujaly. Přičemž zabrousím do okolí IT a případně také do tajů fyziky či matematiky.

Vyhledávání v Internetu v prohlížečích

Všechny nejpoužívanější prohlížeče webových stránek umožňují alespoň základní vyhledávání pomocí (intenetových) vyhledávačů přímo z okna programu. Není tedy nutné přecházet například na stránku Seznamu a zde vložit hledaný výraz do příslušného pole. Pojďme si tedy projít prohlížeč po prohlížeči tuto funkcionalitu.


Obsah
 1. Rozdělení prohlížečů
  1. 3 kategorie
  2. 2 skupiny
 2. Internet Explorer 9 a novější
  1. 1 jim všem vládne
  2. O módu vyhledávání
  3. O přepínání mezi poskytovateli vyhledávání
  4. O přidávání poskytovatelů
  5. O spravování poskytovatelů
 3. Mozilla Firefox
  1. O vyhledávacím poli
  2. O vyhledávání přímo z adresního řádku
  3. O přizpůsobení vyhledávání
 4. Omnibox = adresové + ½ vyhledávacího pole
  1. O omniboxu
  2. O používání omniboxu
  3. Zadat URL či vyhledávat?
  4. O vyhledávání v omniboxu
  5. O přizpůsobení omniboxu
  6. O rozšíření pro pokročilejší vyhledávání
 5. Vyhledávací moduly
 6. Závěrem

Rozdělení prohlížečů

3 kategorie

Vzhledem k vyhledávání můžeme rozdělit prohlížeče do tří kategorií. Prohlížeče s tzv. omniboxem (tedy Google Chrome, Chromium, Opera a další „chromoidní“ prohlížeče), dále browsery se speciálním vyhledávacím polem (např. Firefox či Maxthon). Poslední skupina o jednom členu disponuje vylepšeným adresním řádkem a jedná se o prohlížeč Internet Explorer.

2 skupiny

Vzhledem k praktickému využití vyhledávání v jednotlivých prohlížečích budeme však prohlížeče dělit jen do dvou skupin. Jde o prohlížeče, kde vyhledávání slouží jen jako alternativní způsob navigace k webové adrese (prohlížeče s omniboxem), nebo prohlížeče, které nabízejí samostané možnosti vyhledávání (zbylé dvě dříve řečené kategorie).

Poznámka: Znamená to tedy, že prohlížeče v první skupině neumožňují změnit (opravit) vyhledávaný výraz. Naopak prohlížeče ve druhé skupině si hledaný výraz uchovávají a umožňují tak jeho „znovupoužití“.

Využití je na snadě, není nutné scrolovat na vyhledávací pole při hledání např. na Seznamu či Googlu. Existuje klávesová zkratka pro možnost rychlého zadání či opravy hledaného výrazu. Je možné lehce vyhledávat stejný výraz na více stránkách (např. Google+Wikipedia).

Internet Explorer 9 a novější

1 jim všem vládne

Prohlížeč, který v poslední době bývá urážen ne zcela po právu, nabízí (podle mého) nejlépe zpracovaný moderní tedy minimalistický adresový řádek, který disponuje (nazvěme to) módem vyhledávání.

Ukázka adresního řádku v módu vyhledávání

Adresní řádek v módu vyhledávání (vyšší kvalita po kliknutí)

O módu vyhledávání

Do módu vyhledávání se řádek přepne stisknutím klávesové zkratky Ctrl+E či zapsáním prostého otazníku a mezery ? . Pod políčkem se objeví seznam s historií vyhledávání či našeptanými výrazy, když začneme psát. Zcela na konci seznamu jsou pak formou ikon znázorněny dostupní **poskytovatelé vyhledávání **(dále jen poskytovatelé).

O přepínání mezi poskytovateli vyhledávání

Pro přepínání mezi poskytovateli je nutné nejprve stisknout klávesovou zkratku Ctrl+šipka_dolů, následně lze šipkami vpravo/vlevo a enterem vybrat poskytovatele. Stisknutím Alt+Enter se vyhledávaný výraz otevře v nové záložce.

Okno správy rozšíření/vyhledávacích modulů

Správce doplňků - Poskytovatelé vyhledávání (vyšší kvalita po kliknutí)

Poznámka: Ve výchozím poskytovateli vyhledávání lze hledat i bez přepínání do vyhledávacího módu. Podrobněji viz dále v textu - část O používání omniboxu.

O přidávání poskytovatelů

Poskytovatele lze přidávat přímo ze seznamu pod adresním řádkem, kliknutím na Přidat (viz první obrázek). Dále je možné je přidávat ručně pomocí IE Search Provider Builder Tool, ale spíše doporučuji databázi, kterou zmíním dále v textu: Vyhledávací moduly (tak poskytovatelům říkám já).

O spravování poskytovatelů

Pomocí Správce doplňků lze poskytovatele vyhledávání organizovat. Všimněte si zvláště možnosti Zabránit programům v navrhování změn mého výchozího poskytovatele vyhledávání.

Mozilla Firefox

Firefox je na tom, co se vyhledávání týče, podobně jako Internet Explorer. Narozdíl od něj však má vyhledávací pole fyzicky odděleno od adresářového pole. Další rozdíl nastává v názvosloví, tedy „poskytovatel vyhledávání“ = „vyhledávací modul“.

Vyhledávací pole ve Firefoxu

Vyhledávací pole (vyšší kvalita po kliknutí)

O vyhledávacím poli

Na vyhledávací pole se dostaneme klávesovou zkratkou Ctrl+K. Moduly se mění buď klávesovou zkratkou Alt+šipka_dolů (vyvolá seznam všech modulů, jako na obrázku), nebo přímo šipkamy nahoru/dolů při stisknutém controlu (např. Ctrl+šipka_dolů).

O vyhledávání přímo z adresního řádku

Firefox však umožňuje vyhledávání podobné prohlížečům, které jsme my zahrnuly do první skupiny. Tedy, ke každému vyhledávacímu modulu lze přiřadit tzv. klíčové slovo. Pokud jej pak zapíšeme do adresového pole, analogicky jako s otazníkem v Intenet Exploreru, lze přímo začít vyhledávat. Hledaný výraz však bude přepsán adresou stránky, kde výraz hledáme (prostě vyzkoušejte a předchozí větu pochopíte)!

Poznámka: Jinak vyhledávání přímo z adresního řádku je podobné omniboxu - viz dále v textu část O používání omniboxu.

O přizpůsobení vyhledávání

Vše lze naléz v nápovědě k Firefoxu, konkrétně: přizpůsobení Pole vyhledávání … a Jak vyhledávat … z adresního řádku (případně článek Rychlé vyhledávání ve Firefoxu). Co se týká přidávání vyhledávacích modulů, opět spíše doporučuji databázi, kterou zmíním dále v textu: Vyhledávací moduly!

Omnibox = adresové + ½ vyhledávacího pole

O omniboxu

U ostatních prohlížečů (plnohodnotné) vyhledávací pole či mód nenalezneme. Jak už jsme naznačili v úvodu v těchto prohlížečích (patřících do první skupini našeho dělení) slouží vyhledávání jako lidštější způsob navigace (nevyžaduje se zadávání webové URL adresy).

Omnibox v prohlížeči Opera

Ukázka omniboxu (vyšší kvalita po kliknutí)

O používání omniboxu

Zadat URL či vyhledávat?

Standardně se vyhledává pomocí výchozího vyhledávacího modulu (tedy googlu) a běžný uživatel se tedy vždy „někam dostane“. Při zadávání URL adres je dobré si navyknout přidávat na její konec lomítko, např. andrle-jan.4fan.cz/ . Často to není nutné (už to je přeci jen odladěné), ale některé adresy omnibox mylně pokládá za hledaný výraz, díky lomítku jej tak vyvedeme z omylu.

O vyhledávání v omniboxu

Vyhledává se prostým zapsáním hledaného výrazu. Přepínání vyhledávacích modulů lze provést pomocí klíčových slov viz dříve (Opera navíc umožňuje přepínání klávesovou zkratkou Alt+šipka_vlevo či vpravo). Klávesovou zkratkou Alt+Enter se hledaný výraz otevře v nové záložce. Nic dalšího omnibox nenabízí.

Nastavení vyhledávání v omniboxu v prohlížeči Opera

Ukázka nastavení omniboxu (vyšší kvalita po kliknutí)

O přizpůsobení omniboxu

Vyhledávače (ach to názvosloví, jedná se o vyhledávací moduly) lze upravovat, přidávat/mazat v nastavení v položce Vyhledávání (Chrome/Chromium) resp. Hledat (Opera). Následný dialog pro úpravu vyhledávačů je pro všechny stejný. Pro přidávání opět doporučuji databázi, kterou zmíním dále v textu: Vyhledávací moduly!

O rozšíření pro pokročilejší vyhledávání

Pro funkcionalitu prohlížečů z druhé skupiny nezbývá nic jiného, než nainstalovat příslušné rozšíření, ke kterému přiřadíme vhodnou klávesovou zkratku. Konkrétně se jedná o All in one web searcher‎. Speciální článek k nalezení … (teprve napíši).

Ukázka vyhledávacího pole rozšíření

All in one web searcher‎ rozšíření (vyšší kvalita po kliknutí)

Vyhledávací moduly

Přestože každý ze zmíněných prohlížečů umožňuje přidání vlastních vyhledávacích modulů, je podle mně nejpohodlnějčí využít vyčerpavající databázi na Search Engine Plugins. Stačí jednoduše zadat jméno webu (bez problému i českého), vyhledat jej a kliknutím přidat do používaného prohlížeče.

Závěrem

Mně osobně mile překvapil Internet Explorer a jeho pojetí „omniboxu“. V Microsoftu umně skloubili dříve tak populární vyhledávácí pole a moderní „super“adresní řádek. Firefox prozatím ponechává konzervativnějším uživatelům možnost používat vyhledávací pole. Avšak jeho adresní řádek a omniboxy ostatních prohlížečů jsou zbytečně degradovány jen na jednorázové vyhledávání (ve smyslu, že je přepsán URL adresou).

Na druhou stranu se nejedná o nepřekonatelné nedostaky. Byť vyhledávací pole či mód dokáží ušetřit čas a pohyby myši viz v úvodu zmíněné výhody.