Scroll to content
User avatar photo

Zde naleznete věci, které bych nerad zapomněl či mně zaujaly. Přičemž zabrousím do okolí IT a případně také do tajů fyziky či matematiky.

Otevíráme dokumenty z Internetu

Jaké možnosti máme, chceme-li si prohlédnou dokumen uložený někde v Internetu? Nejčastěji pravděpodobně půjde o „textové“ dokumenty ve formátu TXT, DOC, DOCX a PDF.


Obsah
  1. Download dokumentů
  2. Zobrazení v prohlížeči pomocí pluginu aplikace
  3. Zobrazení ve webové aplikaci
  4. Pohodlnější používání webových aplikací
  5. A to je vše

Ono možností není zase tolik. V podstatě jde o to v jaké podbě daný dokument fyzicky stáhneme! Tedy buď přímo v daném formátu do námi vybrané složky. V ní již stačí dokument nalézt a otevřít pomocí příslušné aplikace, tedy např. Adobe Reader (Foxit Reader), Microsoft Office (Libre Office). Druhou možností pak je použití nějaké webové aplikace (typicky Google Docs či MS Office Online) a zobrazení dokumentu ve formě webové stránky.

Download dokumentů

Uložení dokumentu přímo na pevný disk je možnost nejpřímočařejší a v mnoha ohledech asi nejlepší. „Kouzlo“ tkví v tom, že ho máme prostě a jednoduše k dispozici u sebe dokud jej sami nevymažeme. Můžeme si jej prohlédnout a případně editovat pomocí plnohodnotné aplikace, můžeme si jej přesouvat mezi adresáři či někomu přeposlat, …

Avšak pokud často dokumenty spíše prohlížíme jen jednorázově, může tento způsob vést ke zbytečnému hromadění stažených dokumentů - samozřejmě záleží, jak aktivně nepotřebné z internetu získané dokumenty z disku mažeme.

Zobrazení v prohlížeči pomocí pluginu aplikace

Takové polovičaté a nepříliš ergonomní řešení. Spočívá ve stažení dokumentu do dočasné složky a následném otevření v upravené aplikaci zakomponované do okna webového prohlížeče. Tento způsob (stále) podporuje mnoho aplikací (například již námi dříve zmíněné).

Částečně zůstává výhoda toho, že dokument máme fyzicky u sebe, ale za tu cenu, že je před námi schován „někde v systému“ a musíme používat mnohdy velmi nestabilní a polofunkční verze původně plnhodnotných aplikací. V poslední době (hl. kvůli stabilitě a bezpečnosti prohlížečů) sílí tlak tento způsob vůbec nepoužívat.

Zobrazení ve webové aplikaci

Tato metoda začíná být (v poslední době) velmi atraktivní vzhledem k možnostem ukládat si dokumenty v cloudu. Nejen v tomto ohledu má smysl se zabývat pouze již zmíněnými Google Docs resp. Google Drive či MS Office Online resp. OneDrive.

Dokumenty lze nahrát do vybraného webového disku a odtud již jen kliknutím otevřít v příslušné aplikaci. Tento způsob je samozřejmě vhodnější, pokud se nejedná jen o jednorázové prohlížení dokumentu. V takovém případě lze využít následující odkazy: Zobraz dokument pomoci Google Docs a Zobraz dokument pomocí MS Office Online. Na zobrazivší stránce stačí vložit URL adresu dokumentu a kliknout na tlačítko Generate link resp. Create URL. Nyní lze využít vygenerovanou URL adresu či kliknou na příslušné odkazy, které slouží k přesměrování na stranku sloužící k prohlížení dokumentů. Tuto adresu lze ale i někomu poslad, například pomocí emailu.

Pohodlnější používání webových aplikací

Předchozí návod je poměrně zdlouhavý, naštěstí existuje způsob, kterým lze zobrazit dokument dvěma kliknutími myši. Jedná se o rozšíření pro webové prohlížeče. Vzhledem k tomu, že produkt od firmy Microsoft je „mladší“, existují spíše rozšíření na Google Docs. Rozšíření tedy otevírají všechny nejčastější typy dokumentů, které tato aplikace podporuje.

Konkrétně jde tedy o rozšíření: „Open With Google Docs Viewer“ (akcelerátor pro Internet Explorer 8 a novější), „Open document in Google Docs Viewer“ (rozšíření pro Firefox) a „Prohlížeč dokumentů ve formátu PDF/PowerPoint (od společnosti Google)“ (pro Chrome/Chromium a Operu - PS: nenechte se zmást názvem, rozšíření pracuje i s dalšími typy dokumentů).

A to je vše

Opravdu! Tímto jsme vyčerpali všechny možnosti kterak si prohlédnou (případně upravit) dokument, který je uložený v Internetu. Snad jen ještě vypíchněme, že nejčastěji se využívá první (přímé stažení dokumentu) a poslední (použití rozšíření) způsob zobrazení dokumentů.