Scroll to content
User avatar photo

Zde naleznete věci, které bych nerad zapomněl či mně zaujaly. Přičemž zabrousím do okolí IT a případně také do tajů fyziky či matematiky.

Citáty - Po prvé

Koláž citátů slavných osobností, které mi imponují. Další citáty jsou k nalezení pod tématem citáty.


Obsah
  1. Immanuel Kant
  2. J. R. R. Tolkien
  3. Jan Werich
  4. Karel Čapek
  5. Seriál Andromeda
  6. Arthur C. Clarke
  7. Jednotlivé

Po najetí nad citáty se zobrazí podrobnější informace.

Immanuel Kant

Immanuel Kant (1724–1804) byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství.

Jednej tak, jako by se tvé jednání mělo stát obecnou normou a tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě druhého vždy zároveň jako účel, nikoliv pouze jako prostředek.

— citát/filosofická úvaha Immanuela Kanta - Kritika praktického rozumu (1788)

J. R. R. Tolkien

John Ronald Reuel Tolkien (1892–1973) byl anglický spisovatel, filolog a univerzitní profesor, nejvíce známý jako autor Hobita a Pána prstenů.

Spousta těch, co žijí, zaslouží smrt. A někdo umírá, a zasluhuje život. Můžeš mu ho dát? Potom nevynášej příliš horlivě rozsudky smrti. Protože ani ti nejmoudřejší nedohlédnou do všech konců.

— J.R.R. Tolkien, Pán prstenů, díl I - Společenstvo prstenu, kap. Stíny minulosti

Neznám vás ani polovinu tak, jak bych rád; a ani polovinu vás nemám rád tak, jak si zasloužíte.

Společenstvo Prstenu, kap. Dlouho očekávaný dýchánek, Z Bilbova projevu na oslavě jeho 111. narozenin

Nám nepřísluší zvládnout všechny zvraty světa, jen udělat, co můžeme, pro dobro let, do nichž jsme postaveni, vykořeňovat zlo na polích, která známe, aby ti, kdo přijdou po nás, mohli obdělávat čistou zemi. Jaké počasí budou mít, o tom my nerozhodneme.

Návrat krále, kap. Poslední rozmluva

Jan Werich

Jan Werich (1905–1980) byl český herec, dramatik, scénarista a spisovatel.

Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.

— Jan Werich

Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci

— Jan Werich

A přece každého dne byl svět o chlup lepší než včerejšek, i když lidi dělají psí kusy, aby tomu tak nebylo.

— Jan Werich

Karel Čapek

Karel Čapek (1890–1938) byl český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf.

V parlamentu nemluvíte za nás, jen se o nás dohadujete.

— Karel Čapek

Nepřítel se pokoušel zákeřně střílet na naše letadla, pokojně shazující bomby na jeho města.

— Karel Čapek

Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.

— Karel Čapek

Seriál Andromeda

Andromeda je kanadsko-americký vědecko-fantastický televizní seriál, jehož tvůrcem je Gene Roddenberry, otec Star Treku. Na začátku každého dílu jsou uvedeny v seriálovém světě vyřčené výroky tamějších historických postav.

Říkáme, že atomy jsou k sobě vázány Slabými Atraktory. Proč nepřiznat pravdu, že Vesmír drží pohromadě Láska.

— díl The Banks of the Lethe; Michio Von Kerr, Wayist physicist, CY 9942

Je-li naděje motorem duše, pak povinnost je jejím navigátorem a láska jejím palivem.

— díl The Mathematics Of Tears; Nejvyšší velitel vrchní stráže Sany NecRyfati, názory a bádání , rok : cca 4279

Demokracie může být pouze několik kroků od anarchie, avšak není alespoň tak hlasitá.

— díl All Great Neptune’s Ocean; Korunován ve svitu hvězd Than Hegemon, rok: 9843

Majetek je příliš drahocenný, než aby byl svěřen boháčům.

— díl The Pearls That Were His Eyes; Anonymní Kalderánské přísloví, rok: cca 500

Jediná hlava nemůže obsáhnout veškerou moudrost.

— díl Harper 2.0; Olduvaiský cyklus, archiv univerzity systémů, rok: 8550

Mezi narozením a smrtí vzniká touha po životě, po lásce, po všem dobré a to je zdrojem všeho utrpení.

— díl The Sum Of Its Parts; konsens vyděděnců 17, rok: 10942

Přijď trpký dešti a smyj z mého srdce, to slovo nejsmutnější. „Domov”

— díl It Makes A Lovely Light; Básnířka Ula Tempa, píseň o mém exilu, rok: 9825

Toto je cena za svobodu: Vaše odvaha do poslední kapky, unce bolesti, pita krve, platí se předem.

— díl Bunker Hill; Sebastian Lee, "The Rising Tide", AFC 271

Kdož se nepoučí z dějin jsou odsouzeni je opakovat; ti kdož se nepoučí správně - běda jsou odsouzeni k záhubě.

— Achem Dro’Hm, "Iluze Historické Skutečnosti

Všechno co vím o válce je, že někdo zvítězí, někdo prohraje, a nic není nikdy jako bývalo.

— díl D Minu Zero; Admiral Constanza Stark, CY 9784

Nebesa hořela, hvězdy křičely a pod popelem nekonečna, Naděje plná šrámů a krvácející, vydechla naposled.

— díl Angel Dark, Demon Bright; Ulatempa Poetess "Elegy for the Commonwealth" CY 9823

Nejpravdivější měřítkem společnosti je, jak se chová ke starým lidem, k domácím zvířatům a vězňům.

— díl A Rose in the Ashes; Keeper of the Way Vision of Faith VII CY 9891

Lidé říkají, že cesta do Pekla je dlážděna dobrými úmysly. Proč? Domnívají se snad, že je nedostatek těch špatných?

— díl Forced Perspective; Karm’Luk P’an Ku, "The Joy of Lucidity" CY 8633

Ptáte se, proč dáváme lodním počítačům lidské emoce? Opravdu chcete, aby byla válečná loď neschopná loajality? Nebo lásky?

— díl Star-Crossed; The Unshattered Allegiance, High Guard Frigate Artificial Intelligence Rights Activist, C.Y. 7309

Výkřiky miliardy vražděných hvězd usvědčují se lži noční klid. Zatím co my zoufale lpíme a těch pár křehkých otáčivých kamenech, které nazýváme světy.

— díl Its Hour Come ‘Round at Last’; Wayfinder First Order Hasturi aka "The Mad Perseid" 217 AFC

Další citáty na anglických Wikicitátech.

Arthur C. Clarke

Sir Arthur Charles Clarke (1917–2008) byl britský autor science fiction a vynálezce, nejvíce známý svým románem 2001: Vesmírná odysea.

Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.

— Arthur C. Clark

Existují dvě možnosti. Buď jsme ve vesmíru sami, nebo nejsme. Obě jsou stejně děsivé.

— Arthur C. Clark

Jednotlivé

Důvěra je moc důležitá, bez ní by nešlo dělat finanční podvody.

— bohužel autora jsem již zapomněl

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.

— Albert Camus

Moudřejší ustoupí. Smutná pravda, na níž je založena světovláda hlouposti.

— Maria von Ebner-Eschenbachová

Život je jako příklad z matematiky. Počítáš příklad a na konci zjistíš, že jsi někde udělal chybu. Chceš začít znovu, ale nemůžeš - zvoní.

— neznámý autor

I Alfa se změní v Omegu - nic netrvá věčně.

— Jan Andrle - můj vlastní