Scroll to content
User avatar photo

Zde naleznete věci, které bych nerad zapomněl či mně zaujaly. Přičemž zabrousím do okolí IT a případně také do tajů fyziky či matematiky.

React JS bez tříd – Odkazy na aktualizované postupy

Axel Rauschmayer na Twitteru upozornil, že pro (úplné) začátečníky není teď oficiální dokumentace úplně ideální. V článku se nachází mnou posbírané odkazy na lepší návody.


Sumarizace

React je již delší dobu možné psát bez „staršího” zápisu pomocí tříd. A to díky React Function Components (RFC) resp. React Hooks [RH_official] (RH).

Z referencích bych primárně vypíchl minimalistický startovací projekt [minimal_react]. Zápis pomocí JSX1 nahrazuje projektem developit/htm, který používá podobnou syntaxi s využitím Template literals (Template strings). Podobně u dalších rozhodnutí, obecně by měli stačit jen znalosti JavaScriptu, DOMu a npm (resp. node).

Reference

  1. [minimal_react] Minimal React: getting started with the frontend library – Článek popisuje jak začít s Reactem s co nejmenším počtem knihoven (např. bez JSX). Idea je, aby to bylo co nejvíce vstřícné pro „začátečníky”. Autorem je Dr. Axel Rauschmayer.
  2. [thinking_react_2020] Thinking in React: The 2020 version – Série článků popisující tvorbu React JS aplikací již bez tříd („2020 verze”).
  3. [RFS_alternative_docs] Alternativní „kopie” oficiální dokumentace s příklady již bez tříd.
  4. [RH_official] Introducing Hooks – Oficiální dokumentace věnovaná Hooks.
  5. [RFS_guide] React Function Components – Již komplexnější návod, který už mlčky předpokládá některé znalosti „staršího” Reactu.
  1. Nejedná se vlastně o standardní JS funkcionalitu! Je potřeba ji kompilovat.